Pomiary elektryczne

Firma Elektroserwis od kilkunastu lat świadczy usługi z zakresu pomiarów instalacji elektrycznych.

Sprzęt którego używamy posiada aktualne badania oraz certyfikaty. Protokół z pomiarów sporządzony jest w specjalnym programie SONEL PE5.

Korzystamy z mierników firmy Sonel, KMT czy Intereng.

Kadra regularnie poszerza wiedzę z zakresu pomiarów i jest zawsze na czasie z aktualnymi normami i przepisami.

 

Wykonujemy pomiary z zakresu:

  • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • instalacji odgromowej, uziemienia
  • natężenia oświetlenia (stanowisko pracy, ewakuacyjne i awaryjne)
  • pomiary kabli i ich trasowanie
  • lokalizacja uszkodzeń
  • badanie kamerą termowizyjną
  • natężenia dźwięku
Facebook Wynajem maszyn