ELEKTROENERGETYKA

W dzisiejszych czasach zapewnienie niezawodnego dopływu energii elektrycznej o odpowiedniej jakości wymaga dobrego projektu oraz jego realizacji. Pod szeroko pojętym pojęciem elektroenergetyka wykonujemy następujące prace:

  • budowa stacji transformatorowych, linii kablowych
    i napowietrznych nN/SN
  • montaż agregatów prądotwórczych które zapewniają
    ciągłość w dostawie energii elektrycznej.
  • wymianę instalacji oraz montaż rozdzielnic głównych
    w budynkach (bloki, wieżowce, biura)

Ponadto, gdy zachodzi taka potrzeba, jesteśmy w stanie wykonać pracę w technologii PPN (praca pod napięciem). Posiadamy stosowny personel, uprawnienia, narzędzia oraz odzież ochrony osobistej stosowanej w tego typu pracach.

Facebook Wynajem maszyn